Enkeltindividet i fokus

Enkeltindividet

  • Enkeltindividet i fokus
Vi setter enkeltindividet i fokus, og det blir lagt stor vekt på personlig oppfølging. Vi legger alt tilrette for at du skal få den utviklingen du er ute etter. Her handler det om utvikling, bevisstgjøring og resultater. Du vil få tett personlig oppfølging hvor vi vektlegger individuell utvikling. Vårt hovedfokus er kvalitetstrening, der målet er å bidra til at hver enkelt spiller skal få et innblikk i hva som kreves for å få mest mulig utvikling.
 
Vår ambisjon er at hver eneste spiller skal utvikle seg så mye som mulig. Vi har en målsetting om at spillerne får innarbeidet alt av vaner, vilje og holdninger, som skal gi et grunnlag for framtidig suksess for den enkelte. Det er fullt mulig å nå de høye målsettinger hver og en har, så lenge man jobber systematisk over tid og vi gjør alt det som kreves for å lykkes.
 
Vi er ute etter å få fram det utviklingspotensialet som er i hver enkelt, slik at de kan få fram sine ferdigheter på en best mulig måte. Og vi ønsker å skape spillere som har gode personlige egenskaper, viser ydmykhet og vil være foregangspersoner, når det gjelder det å utføre alt som skal til for å nå toppen.
 

Skolen fokuserer på kvalitet i hverdagen, der helhetlig oppfølging og utvikling av enkeltindividet står sentralt. Det er fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater. Derfor stiller vi til tider høye krav til den enkelte elev. Vi ønsker å skape «uavhengige fotballspillere».

Med uavhengige fotballspillere, så mener vi spillere som tar ansvar for egen utvikling på og utenfor banen.

 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball