Treninger

Bildet: Ylva Magnusson Svendsen, tidligere Mallorca Toppfotball, Sandviken, FC. Famagusta (Kypros), Joventut Almassora (Spania), samt landslagsspiller for Norge.

Målsetting:

 • Utvikle toppspillere

Vi ønsker å utvikle unge og lovende fotballspillere, og bevisstgjøre de på hva som kreves for å bli toppspiller. Gjennom målrettet og systematisk arbeid over tid, ønsker vi å oppnå resultater for den enkelte spiller. Vi ønsker samtidig å gi eleven impulser og motivasjon til en videre satsing mot en fremtidig fotballkarrière. 

Alle på Mallorca Toppfotball er i et utviklingsmiljø hvor spillere og trenere har tilgang til hverandre hele døgnet. Tiden man ellers bruker til logistikk, som reiseplanlegging, skole og jobb, blir byttet ut med bare fokus på trening, hvile og kosthold. Alt handler om å legge alt til rette med fokus på mest mulig utvikling av hvert eneste enkeltindivid. Kvalitet i treningshverdagen er et nøkkelord.

Ønsket om å bli best mulig preger hele oppholdet. Treningshverdagen kan være tøff både fysisk og mentalt, hvor belønningen er mest mulig utvikling og muligheten for framtidig fotballsuksess. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne opp til å tåle større treningsmengder. Det legges vekt på at elevene kan stille fysisk og mentalt forberedt på neste trening eller kamp. Treningskvalitet er et nøkkelord i hverdagen på Mallorca Toppfotball.

I miljøer der samholdet står sterkt, blir utøverne minst like opptatt av å gjøre de andre og laget best mulig, som å bli god selv. De har oppdaget og ser, at den letteste måten å bli god på selv, er å bli god sammen og gjennom andre. De unner hverandre suksess underveis og har innsett at de er dønn avhengig av hverandre for og lykkes. Prestasjonsgrupper som hver eneste dag viser ærgjerrighet og har et brennende ønske om å bli best mulig, har gode forutsetninger for å skape store framganger og utvikling. Gjennom en slik gruppedynamikk, mentalitet og kultur i hverdagen skaper Mallorca Toppfotball et godt prestasjonsmiljø.

Fokusområder:

 • Mallorca Toppfotball Toppspillerutvikling (vår modell)
 • Fotballøkter
 • Strandøkter
 • Helsestudio
 • Fysiske tester
 • Alternativ trening i fjell, parker, trapper, sykling, basseng og Middelhavet
 • Individuell tilrettelegging
 • Treningsforberedelser, treningskvalitet og treningskultur
 • Fokus og disiplin
 • Progresjon og systematisk økning av treningsmengden
 • Taktisk, fysisk og mental periodesering (daglig, ukentlig, månedlig, hele oppholdet)
 • Evaluering og feedback

 

Send us an inquiry

Copyright © Mallorca Toppfotball