Treninger

Tilværelsen

Alle på Mallorca Toppfotball er i et utviklingsmiljø hvor spillere og trenere har tilgang til hverandre hele døgnet. Tiden man ellers bruker til logistikk, som reiseplanlegging, skole og jobb, blir byttet ut med bare fokus på trening, hvile og kosthold. Alt handler om å legge alt til rette med fokus på mest mulig utvikling av hvert eneste enkeltindivid. Kvalitet i treningshverdagen er et nøkkelord.

Enkeltindividet i fokus

Vi setter enkeltindividet i fokus, og det blir lagt stor vekt på personlig oppfølging. Vi legger alt tilrette for at du skal få den utviklingen du er ute etter. Her handler det om utvikling, bevisstgjøring og resultater. Du vil få tett personlig oppfølging hvor vi vektlegger individuell utvikling. Vårt hovedfokus er kvalitetstrening, der målet er å bidra til at hver enkelt spiller skal få et innblikk i hva som kreves for å få mest mulig utvikling.

Treningshverdagen

Hverdagen på Mallorca Toppfotball består i hovedsak av trene, hvile og spise. Fokuset ligger på mest mulig utvikling på den enkelte. Ønsket om å bli best mulig preger hele oppholdet. Og med 2-3 treninger de fleste dager i uken, da handler det mye om å gjøre de rette tingene på fritiden i forhold til kosthold og restitusjon. Treningshverdagen kan være tøff både fysisk og mentalt, hvor belønningen er mest mulig utvikling og muligheten for framtidig fotballsuksess.

 

Treningsmiljøet

Hver trening avsluttes med å forberede seg til den neste, og det legges vekt på at spillerne skal starte restitusjonen raskt og på en optimal måte. Inntak av næring, nedjogging/sykling og raskt inn i dusjen. Innen kort tid inntar spillerne et større måltid. På denne måten reduserer vi sjansen for skader og sykdom, og eventuelle avbrekk i treningshverdagen. Samtidig opprettholder vi størst mulig grad av treningskvalitet, og sørger for gode treningsforberedelser. Treningskvalitet er et nøkkelord i hverdagen på Mallorca Toppfotball.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball