Historie

Mallorca Toppfotball - historien i navn og tall:

2015-2022: Mallorca Toppfotball

2005-2015: Scandinavian Football School

1999-2004: Team Fotballtalent Mallorca

1985-1999: Ulike idrettsskoler og fotballskoler

Mallorca Toppfotball ble stiftet 10. januar 2005 under navnet Scandinavian Football School. Den 16. desember 2015 skiftet vi navn fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball. Ved å gå fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball, gikk vi inn i en ny epoke for den tradisjonsrike fotballskolen i Alcùdia. I tillegg til å drive 2 og 6 måneders fotballskoler under vinterhalvåret (2005-2015), så startet vi opp med 1-årige fotballskoler (2015-2022).

Oppstarten av 1-årige fotballskoler var basert på at vi ønsket å gi elevene internasjonal matching hver uke, og la de spille en hel sesong i spansk liga. For å kunne delta i det spanske seriesystemet, så måtte fotballskolen utvides i takt med den spanske fotballsesongen. Den 9. april 2016 stiftet Mallorca Toppfotball sin egen spanske fotballklubb, som fikk navnet F.C. Mallorca Toppfotball. Siden den gang og frem til i dag har vi tilbudt våre elever alt fra 2 måneder - 1-årig profesjonell fotballsatsing i utlandet, og spill i det spanske ligasystemet.

Fra 1999-2004 var det en annen fotballskole på Mallorca, der flere av dagens trenere og ledere har vært både elever og trenere. Denne skolen het Team Fotballtalent Mallorca. Allerede på 80-tallet var det en Idrettskole på Mallorca, som en av våre ledere startet opp i sin tid.

Vi har drevet fotballskolen på Mallorca i over tjue år, og har opparbeidet oss gode relasjoner til fotballklubbene på Mallorca, og et stort kontaktnett i Spania. Skolen har en stolt historie og lange tradisjoner, som gir stor trygghet til elever og foreldre.

Mallorca Toppfotball ble stengt ned i mars 2020 på grunn av Covid 19. Nedstengingen rammet oss videre både for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023. Da vi høsten 2023 endelig skulle starte opp igjen med 2, 4 og 6 måneders fotballskoler, så ble vi, som så mange andre, blant annet rammet hardt av store prisøkninger, den svake norske kronen, renteøkninger og inflasjonen. Summen av alle disse faktorene gjorde at driften av våre langtidsskoler for skoleåret 2023/2024 ikke var økonomisk bærekraftig. Vi måtte nok en gang avlyse våre fotballskoler.

Mallorca Toppfotball har stolte tradisjoner og en lang historie med fotballskoler på Mallorca, og den skal leve videre. Det har allikevel vært noen tøffe år med korona, og samtidig skulle drive skole i utlandet. Når det etterfølges av inflasjon og enorme prisøkninger, så er det krevende. Tre tapte skoleår setter sine spor.

Mallorca Toppfotball gir på ingen måte opp, og skal driftes videre inn i fremtiden. Tilbudene står som før inntil videre på våre hjemmesider (tilbudene er utsatt ett år), men det kan komme endringer i våre tilbud. Vi ønsker å stake ut ny kurs, nye strategier og nye planer, for hvordan vi skal se ut fremover. Alle kan se at det har skjedd mye i verden fra mars 2020 og frem til i dag, og det må vi ta innover oss.
 
Det er nærliggende å tro at vi må komme tilbake i en annen og forbedret utgave, og med nye og spennende skoletilbud fra Mallorca Toppfotball sin side.
 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball