Historie

Mallorca Toppfotball - historien i navn og tall:

2015-2024: Mallorca Toppfotball

2005-2015: Scandinavian Football School

Mallorca Toppfotball ble stiftet 10. januar 2005 under navnet Scandinavian Football School. Den 16. desember 2015 skiftet vi navn fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball. Ved å gå fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball, gikk vi inn i en ny epoke for den tradisjonsrike fotballskolen i Alcùdia. I tillegg til å drive 2 og 6 måneders fotballskoler under vinterhalvåret (2005-2015), så startet vi opp med 1-årige fotballskoler (2015-2022).

Oppstarten av 1-årige fotballskoler var basert på at vi ønsket å gi elevene internasjonal matching hver uke, og la de spille en hel sesong i spansk liga. For å kunne delta i det spanske seriesystemet, så måtte fotballskolen utvides i takt med den spanske fotballsesongen. Den 9. april 2016 stiftet Mallorca Toppfotball sin egen spanske fotballklubb, som fikk navnet F.C. Mallorca Toppfotball. Siden den gang og frem til i dag har vi tilbudt våre elever alt fra 2 måneder - 1-årig profesjonell fotballsatsing i utlandet, og spill i det spanske ligasystemet.

Fra 1999-2004 var det en annen fotballskole på Mallorca, der flere av dagens trenere og ledere har vært både elever og trenere. Denne skolen het Team Fotballtalent Mallorca. Allerede på 80-tallet var det en Idrettskole på Mallorca, som en av våre ledere startet opp i sin tid.

Mallorca Toppfotball ble stengt ned i mars 2020 på grunn av Covid 19. Nedstengingen rammet oss videre både for skoleåret 2021/2022 og 2022/2023. Da vi høsten 2023 endelig skulle starte opp igjen med 2, 4 og 6 måneders fotballskoler, så ble vi, som så mange andre, blant annet rammet hardt av store prisøkninger, den svake norske kronen, renteøkninger og inflasjonen. Summen av alle disse faktorene gjorde at driften av våre langtidsskoler for skoleåret 2023/2024 ikke var økonomisk bærekraftig.

Nå er det 2024 og Mallorca Toppfotball er klare for å starte opp igjen med våre populære tilbud på Mallorca. Vi har staket ut en ny kurs, med nye planer og strategier, for hvordan vi skal se ut fremover. Framtiden til Mallorca Toppfotball er definert i en ny strategi  - og handlingsplan for 2024-2030.

Vårt mål er å komme tilbake i en ny og forbedret utgave, der vi er opptatt av å ta vare på suksessen og historien til Mallorca Toppfotball, og samtidig komme med nye og spennende tilbud. Vi ser frem til å levere kvalitet, opplevelser og muligheter til våre fremtidige elever.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball