F.C Mallorca Toppfotball Toppfotball

Mallorca Toppfotball eier sin egen spanske fotballklubb som heter F.C. Mallorca Toppfotball.
 
Klubben ble offisielt stiftet den 9. april 2016, fordi toppfotballskolen ønsket å tilby sine elever internasjonal matching i det spanske ligasystemet. Målsettingen var å gi elevene kamper hver uke, og en hel sesong i spansk toppfotball. 
 
I perioden 2016-2020 tilbudte vi våre elever en 1-årig toppfotballskole, og en unik mulighet til å kombinere fotballskolen med spansk toppfotball. Spill i spansk liga skapte unike fotballopplevelser, og var et eksklusivt tilbud med stor X-faktor. Denne arenaen ga oss mange utviklingsmuligheter og minnerike opplevelser på fotballbanen. Det var også en fin måte å integrere oss på i det spanske samfunnet, språket og kulturen. 
 
Kamper i Spania gir elevene referanser, erfaring og internasjonal matching mot spanske lag og enkeltspillere. Det er svært utviklende å få oppleve medspillere, motspillere og dommere med en annen fotballkultur. Det gir elevene gode læringsprosesser og øving på det å være en profesjonell fotballspiller.
 
Det betyr at elevene samlet sett får en utviklende fotballopplæring, og en yrkesrettet praksis i det å være heltidsspiller i utlandet.
 

2020/2021:

F.C Mallorca Toppfotball var påmeldt til seriespillet i 2020/2021. Sesongstart var opprinnelig 6. september 2020, men ble utsatt som følge av korona, og ble senere avlyst. Toppfotballskolen ble også avlyst på grunn av korona.

2022/2023:

Vi var i løpende dialog med det spanske fotballforbundet og spanske myndigheter, og vi håpet lenge på at vi kunne reise til Spania med vår 1-årige toppfotballskole. Det skulle vise seg å være umulig å reise til Spania med norske elever, og risikoen forbundet med det var stor grunnet korona. 

Den spanske ligaen startet uten F.C Mallorca Toppfotball , og vi måtte si fra oss plassene i det spanske ligasystemet, både på kvinne - og herresiden.

2023/2024:

Vi bestemte oss for å ha et 2, 4 og 6 måneders skoletilbud uten deltakelse i den spanske ligaen.

Da vi høsten 2023 endelig skulle starte opp igjen med 2, 4 og 6 måneders toppfotballskoler, så ble vi, som så mange andre, blant annet rammet hardt av store prisøkninger, den svake norske kronen, renteøkninger og inflasjonen. Summen av alle disse faktorene gjorde at driften av våre langtidsskoler for skoleåret 2023/2024 ikke var økonomisk bærekraftig.

Vi måtte avlyse skolen 2023/2024.

2024:

Mallorca Toppfotball har tatt innover seg disse faktorene, og tilpasset skoletilbudet ut ifra dagens situasjon og nye realiteter.

Situasjonen er radikalt forandret for oss i Mallorca Toppfotball på bare noen få år, slik det er for mange andre aktører både her i Norge og i Spania. Summen av det, gjør at vi også må se skolen i et større og lenger perspektiv, og lage en langsiktig plan som er bærekraftig.

Mallorca Toppfotball er tilbake, og vårt eneste tilbud nå er 2 måneders toppfotballskole på Mallorca fra 29. oktober - 17. desember 2024. 

F.C. Mallorca Toppfotball eksisterer som spansk fotballklubb, men har ingen påmeldte lag i seriesystemet per i dag.

Vår spanske klubb vil derfor ikke være en del av skoleopplegget til Mallorca Toppfotball i 2024.

 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball