Fotballstipend

Ved å delta på Mallorca Toppfotball er man samtidig med på å konkurrere om fremtidige fotballstipender.

De seneste årene har Mallorca Toppfotball gitt ut stipender til enkelte elever, som dermed har fått muligheten til ytterligere år med fotballsatsing på Mallorca. Fotballstipend hos oss forutsetter at man har vært elev på Mallorca Toppfotball året før.

Spilleren må utmerke seg gjennom meget gode prestasjoner på trening og kamp over tid, vise utmerkede treningsholdninger og fremstå med flotte personlige egenskaper. Det er Mallorca Toppfotball som vurderer hvem som skal tilbys stipend, antall stipend og størrelse på stipend.

Vi ønsker å se på muligheten for å belønne enkelte ambisiøse spillere, og gi de en unik sjanse til ytterligere satsing. I praksis betyr det at ved å delta på Mallorca Toppfotball, kan man få tilbud om opp til 100% fotballstipend for videre satsing på Mallorca! Man kan bli tildelt 100 %, 75 % eller 50 % stipend.

I så måte kan man få muligheten til å satse fotball videre på heltid i Spania, og bygge sin egen karriere via fotballskolen. Det finnes mange eksempler på spillere som har bygget karriere i Spania via Mallorca Toppfotball.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball