Leif Tsolis blir forretningsutvikler

Leif Tsolis inn i ny stilling som forretningsutvikler.

For English version, read HERE

Nåværende Sportssjef og Hovedtrener for Mallorca Toppfotball Leif Tsolis går over i ny stilling i Mallorca Toppfotball. Han har gjennom 10 år bygget opp det som i dag er Mallorca Toppfotball, samtidig som han har jobbet i toppklubber som Vålerenga og Mjøndalen. Les et lengre dybdeintervju om utviklingen av Mallorca Toppfotball og hvilke tanker og ambisjoner Tsolis har for framtiden.

Hvorfor går du over i en stilling som forretningsutvikler?

 • Fordi Mallorca Toppfotball er i en rivende utvikling og vi ønsker å utvide Mallorca Toppfotball på mange områder. Vi vil at den positive utviklingen vår skal fortsette og at trenden vi er inne i skal vedvare i lang tid. Vi er opptatt av å bygge en solid plattform og en bedrift som er økonomisk bærekraftig, som skal stå i samsvar med de målsettinger og visjoner Mallorca Toppfotball har for fremtiden. 

Hva blir jobben til en forretningsutvikler i Mallorca Toppfotball?

 • Å sørge for at Mallorca Toppfotball stadig utvikles og utvides. Vi er fullt klar over at vi sitter på et unikt og attraktivt konsept, som vi ønsker å ta svært godt vare på. Det handler om å se muligheter og tenke utvikling, og utnytte vårt eget potensial. Så utover det å ha dyktige mennesker til det som skjer i nåtiden, så er vi avhengig av å ha en forretningsutvikler som hele tiden har fokus på det som skjer i framtiden. Om 1 år, 3 år og 5 år. Vi har en klar forretningsidé og langsiktig forretningsplan som vi ønsker å gjennomføre.

Hva mener du med at Mallorca Toppfotball er i en rivende utvikling?

 • På under ett år har vi gått fra 1 til 10 trenere- og ledere som jobber innenfor Mallorca Toppfotball på fulltid, deltid og engasjementer. På tidligere akademier hadde vi i snitt 15 spillere, mens vi per i dag nærmer oss 40 spillere, når vi tar med både de norske akademispillerne og de lokale spanske spillerne våre. Med nærmere 50 mennesker i sving daglig, så har utviklingen vært stor.
 • Halvparten av spillerne våre er kvinner, samtidig som vi har involvert spanske spillere. Dette er noe helt nytt. Vi har et spansk/norsk damelag, og et herrelag som består av mest norske, men som har innslag av spanske spillere. Begge lagene spiller i det spanske ligasystemet. Vi har dessuten utvidet lengden på akademiet til 9 måneder, selv om vi fremdeles tilbyr 2 og 6 måneders akademier. 
 • Dagens konsept er av et helt annet omfang enn tidligere, der vi står for driften av en mellomstor norsk bedrift, og samtidig driver en offisiell og helspansk fotballklubb. Å drive en spansk fotballklubb har helt andre retningslinjer og krav enn i Norge.
 • Å være i konstant utvikling er veldig positivt, og det betyr også konstante forandringer. Det krever at vi hele tiden må være åpne for forandringer, og at vi må være positive til forandringer som kan gjøre oss bedre. For oss er dette veldig stimulerende og motiverende.

Hva har vært suksessoppskriften?

 • Årsaken til det er sammensatt. For det første har vi drevet profesjonell satsing på fotball i Alcudia i snart 20 år. Vi har opparbeidet oss et enormt godt kontaktnett på Mallorca, og vi kjenner til den spanske kulturen og det spanske systemet. Vi samarbeider utrolig godt med lokalmiljøet her nede. For det andre har vi hatt en tydelig strategi-og handlingsplan som vi har vært lojale mot, og arbeidet målrettet og dedikert i forhold til det. Vi har vært gode på å gjennomføre de planene vi har lagt. Og for det tredje har vi vært opptatt av å bygge et team med dyktige og kompetente mennesker.

Hvordan vil du beskrive det teamet du har bygget opp?

 • Alle i teamet er unike. På sin måte. Veldig gode personlige egenskaper. Faglig dyktige innenfor sine felt. Felles for alle er at de har et brennende engasjement, enorm arbeidskapasitet og en indre driv for at vi skal lykkes. De setter alltid prosjektet foran seg selv og er flinke til å samarbeide med hverandre. Det er dette de ønsker å drive med i livet, og de har alle ofret mer enn det som kan karakteriseres som fornuftig å gjøre.  De har ofret alt i fra jobber i toppklubber, leiligheter, biler, kjærester, familie og venner. Ingen av oss har råd til og ikke lykkes. Lidenskapen er vår største styrke.

Hvorfor er navnet endret fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball?

 • Noe av det første vi gjorde var å endre navn fra Scandinavian Football School til Mallorca Toppfotball, fordi vi ønsket en sterkere identitet på virksomheten vår. Mallorca Toppfotball sier mer om hva kjernen i vår virksomhet er. Mallorca Toppfotball forteller omverdenen klart og tydelig at vi driver med toppfotball på Mallorca. Dette var et viktig grep for vår identitet, og den fremtidige merkevarebyggingen.

På hvilken måte skal Mallorca Toppfotball utvides i framtiden?

 • Vi ønsker å utvide oss internasjonalt og har strategier på hvordan det skal gå til. Gjennom tre ulike prosjekter, så skal vi utvikle akademiene til å omfatte flere land. I første omgang vil det være å styrke posisjonen i Norge, samtidig som vi starter arbeidet med å markedsføre oss i hele Norden. Vi skal i tillegg starte i det små i noen få utvalgte land i Europa, men vi er opptatt av å ta det gradvis. Men kommer til å sette i gang prosesser i både Norden og Europa allerede neste år. Prosjekt Norge, prosjekt Norden og prosjekt Europa vil være vår aller viktigste satsing i framtiden. I forlengelsen av det så skal det samtidig drives spansk klubbutvikling, og våre akademier og spansk klubbfotball vil alltid være vårt nisjeprodukt. 
 • Andre satsingsområder vil være at Mallorca Toppfotball (akademiet) kommer til å invitere fotballakademier og fotballinjer til en turnering på Mallorca. F.C Mallorca Toppfotball (spansk klubb) kommer til å invitere klubber til en turnering på Mallorca. 
 • Underveis vil vi presentere flere tilbud som for eksempel fotballstipend, hospiteringsordninger i forbindelse med MIC-Cup, sommerakademi og en keepercamp.  

Betyr dette at du ikke skal være trener på Mallorca Toppfotball lenger? 

 • Det stemmer. Planen var at jeg skulle være Sportssjef og Hovedtrener på Mallorca Toppfotball de kommende årene. I en oppbyggingsfase var det nødvendig at jeg dekket flere roller, men planen var hele tiden at noen andre skulle ta over det sportslige etter noen år. Det vi trodde skulle ta tre år å bygge opp, har nå blitt bygget opp på under ett år. Det er naturligvis positivt, men forandrer situasjon innad hos oss kraftig. Jeg ser på det som viktig at jeg ikke er trener i mitt eget prosjekt, så sant det ikke er ytterst nødvendig. Og det er det ikke nå, snarere tvert om. 

Du har vært fotballtrener i nesten hele din aktive yrkeskarriere. Legger du opp som trener for godt? 

 • Å si at jeg legger opp som trener for godt blir veldig drastisk. Jeg synes bare det er viktig ikke å være trener i mitt eget prosjekt. Det er hovedpoenget mitt. 
 • Selv om det er praktisk mulig å kombinere, fordi jeg ikke er stedbundet lenger, så skal det mye til for at jeg påtar meg en annen trenerjobb nå. Å være fotballtrener er et spesielt yrke som veldig ofte handler om timing, og hvor spennende jobbtilbudet er. Åge Hareide la opp som trener etter Viking-jobben i 2012. Noen år senere hadde han suksess med Malmø i Champions League og er for tiden dansk landslagssjef. Det er et godt eksempel på at man aldri skal si aldri, og at i fotballen kan alt skje.

 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball