Verdier

Gøy - Samhold - Utvikling - Vinne

Hvis vi har det gøy og trives i hverandres selskap, så knyttes det sterke bånd og gode relasjoner både på og utenfor banen. Det skaper samhold.

I miljøer der samholdet står sterkt blir utøverne minst like opptatt av å gjøre de andre og laget best mulig, som å bli god selv. De har oppdaget og ser at den letteste måten å bli god på selv, er å bli god sammen og gjennom andre. De unner hverandre suksess underveis og har innsett at de er dønn avhengig av hverandre for og lykkes. 

Gjennom en slik gruppedynamikk, mentalitet og prestasjonskultur i hverdagen skaper vi et godt trenings – og utviklingsmiljø. Prestasjonsgrupper som hver eneste dag viser ærgjerrighet og har et brennende ønske om å bli best mulig, har gode forutsetninger for å skape store framganger og utvikling.

Vi er sterke i troen på at gøy og samhold er viktige elementer for å skape utvikling og for å vinne. 

Mallorca Toppfotball er svært opptatt av å bruke sine verdier i det daglige arbeidet, slik at det skapes en optimal gruppedynamikk og et godt trenings- og utviklingsmiljø.

På den måten har vi det gøy og skaper samhold, samtidig som vi skaper utvikling og vinner.

Copyright © Mallorca Toppfotball