Treningskvalitet

Treningskvalitet

Vårt spillerutviklingsmiljø handler mye om optimale treningsforberedelser, økte treningsmengder og høy grad av treningskvalitet. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne opp til å tåle større treningsmengder.

Hver trening avsluttes med å forberede seg til den neste, og det legges vekt på at spillerne skal starte restitusjonen raskt og på en optimal måte. Inntak av næring, nedjogging/sykling og raskt inn i dusjen. Innen kort tid inntar spillerne et større måltid. På denne måten reduserer vi sjansen for skader og sykdom, og eventuelle avbrekk i treningshverdagen. Samtidig opprettholder vi størst mulig grad av treningskvalitet, og sørger for gode treningsforberedelser.

Vi trener 2-3 ganger daglig, 6 dager i uken (kamper i helgene). Det legges vekt på at elevene kan stille fysisk og mentalt forberedt på neste trening eller kamp. Mellom treningsøkter og kamper handler det om å få tilstrekkelig med hvile og søvn, og et riktig kosthold. 

Mer utdypende informasjon om dette faget kommer i juni 2019, fordi alle fagene er under fornyelse og revidering!

Copyright © Mallorca Toppfotball