Treningskvalitet

Faget treningskvalitet omhandler:
 
Modul A) Treningsforberedelser
 • Mentale forberedelser til trening
 • Fysiske forberedelser til trening
 • Visualisering av trening
 • Individuelle og konkrete målsettinger for økten
Modul B) Treningsmengde
 • Indivuell kartlegging og helhetstenking
 • Systematisk treningsoppbygging
 • Forunftig progresjon basert på alder, vekt, skadehistorikk og treningsgrunnlag
 • Intensitet og belastningsstyring
Modul C) Treningsinnhold
 • Fellestreninger
 • Egentreninger
 • Trene på det riktige og viktige
 • Trene effektivt og med kvalitet

Modul D) Treningsevalueringer

 • Selvrefleksjon
 • Treningsdagbok
 • Treningsrapporter
 • Feedback og tilbakemeldinger fra lærere/trenere
Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av treningskvalitet, til det beste for seg selv og laget. Dermed å ha utviklet egenskaper som gjør at eleven er istand til å gjennomføre disse kravene i det daglige treningsarbeidet. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball