Toppidrett og helhet

Toppidrett og helhet

Suksess - Lykkes

Fotballdrømmen, noe mer enn bare en drøm.

 • Ekstreme krav
 • Ekstreme holdninger
 • Ekstreme resultater

Vi skal skape unike spillere, via unike metoder. Er du villig til å gjøre det som kreves, da er du kanskje en spiller i vår interesse.

Vi tenker helhet. Vi tenker utvikling. Vi tenker toppen.

God - bedre - best - enda bedre

Vi har fokus på deg. Vi har fokus på helhet, det vil si:

 • Fellestreninger
 • Egentrening
 • Taktikk
 • Restitusjon
 • Tøying
 • Kosthold
 • Skader
 • Sykdom
 • Hvile
 • Psyke
 • Oppførsel
 • Livssituasjon
 • Holdninger
 • Evnen til å prestere det maksimale under kamp
 • Menneskelig utvikling

Vår oppgave blir å bevisstgjøre og følge opp spilleren angående hva som kreves av trening, treningsmengde, treningskvalitet, holdninger og fokus på helhet, for å ha muligheten til å realisere sine personlige mål. Fornuftig progresjon blir viktig når det gjelder økning av:

 • Treningsmengde
 • Krav til seg selv
 • En taktisk/teknisk og psykologisk utvikling
 • Krav til teoretisk utvikling når det gjelder kosthold, skader, sykdom, restitusjon og tøying
 • Krav angående vaner og effektivisering av hverdagen

Spillerens kondisjonelle/fysiske nivå, skadehistorikk, alder og nåværende totalbelastning blir avgjørende i planleggingen i denne sammenheng.

Vi setter enkeltindividet i fokus, og det blir lagt stor vekt på personlig oppfølging. Vi legger alt tilrette for at du skal få den utviklingen du er ute etter. Her handler det om utvikling, bevisstgjøring og resultater. Du vil få tett personlig oppfølging hvor vi vektlegger individuell utvikling. Vårt hovedfokus er kvalitetstrening, der målet er å bidra til at hver enkelt spiller skal få et innblikk i hva som kreves for å få mest mulig utvikling.

Fotball livet er kort og hvis man ønsker å bli profesjonell fotballspiller, må man gripe muligheten før det er for sent. Den muligheten er kun en bestemt del av livet ditt og sjansen må gripes her og nå. Derfor haster det for en ung spiller å satse for fullt, dersom ambisjonen og målsettingen er å bli toppspiller.

Det handler om å ta ansvar for egen utvikling og gjøre de tiltak som kreves, selv om det aldri finnes noen garantier for og lykkes. For det er tross alt bedre å planlegge suksess, gjøre det som kreves og jobbe utfra det, enn å planlegge og mislykkes, og ikke være villig til å gjøre det som kreves.

Hverdagen på Mallorca Toppfotball består i hovedsak av trene, hvile og spise. Fokuset ligger på mest mulig utvikling på den enkelte. Ønsket om å bli best mulig preger hele oppholdet. Og med 2-3 treninger de fleste dager i uken, da handler det mye om å gjøre de rette tingene på fritiden i forhold til kosthold og restitusjon. Treningshverdagen kan være tøff både fysisk og mentalt, hvor belønningen er mest mulig utvikling og muligheten for framtidig fotballsuksess.

 
Alle på Mallorca Toppfotball er i et utviklingsmiljø hvor spillere og trenere har tilgang til hverandre hele døgnet. Tiden man ellers bruker til logistikk, som reiseplanlegging, skole og jobb, blir byttet ut med bare fokus på trening, hvile og kosthold. Alt handler om å legge alt til rette med fokus på mest mulig utvikling av hvert eneste enkeltindivid. Kvalitet i treningshverdagen er et nøkkelord.
 

Den helprofesjonelle tilværelsen legger grunnlaget for at spillerne opplever en optimal trening- og kamphverdag. Helt uten å bekymre seg for ulike fristelser og forstyrrende elementer i trenings- og kamphverdagen. Våre konkurransefortrinn er eksklusive og helt unike 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball