Studier/Fotball

Elevene ved Mallorca Toppfotball står fritt til å ta nettbasert utdanning eller å ha egne avtaler med respektive skoler under oppholdet. 

Fotball dreier seg om en begrenset del av ditt liv, mens utdanning og jobb kan man drive med resten av sitt liv. Å delta på Mallorca Toppfotball betyr ikke at eleven dropper å ta utdanning. Men for noen kan det bety å sette skole og utdanning på vent i ett år, eller ta den over flere år slik mange toppidrettsutøvere gjør. 

En spillerkarriere varer som regel fra man er i starten av 20-årene og fram til man er rundt 35 år. Derfor haster det for en 17- åring å satse for fullt dersom ambisjonen og målsettingen er å bli toppspiller. Den muligheten er kun en bestemt del av livet og sjansen må gripes her og nå. 

Det kan legges tilrette for å bedrive nettbasert utdanning, eller å ta opp fag mens du er elev på Mallorca Toppfotball. Det vil være krevende, og det forutsetter at man er disiplinert i hverdagen.

Mallorca Toppfotball anbefaler derfor sine elever om å ha fokuset rettet mot fotball under oppholdet, da vi mener dette vil være det beste for utviklingen. En del av x-faktoren og identiteten til Mallorca Toppfotball er å gi eleven et innblikk i det å være heltidsspiller i utlandet, uten andre forstyrrende elementer i trenings- og kamphverdagen.

Mallorca Toppfotball er ikke støttet av Statens Lånekasse.

Copyright © Mallorca Toppfotball