Strukturelle ferdigheter

Faget strukturelle ferdigheter omhandler:

Del 1) Strukturelle ferdigheter i forsvar med fokus på hele lagenheten:

 • Beherske ulike presshøyder
 • Tilpasse avstander og variasjon
 • Romprioriteringer/avtaler og kollektiv forståelse for hvilket rom vi skal forsvare
 • Kollektivt press, les klima, se etter signaler, kommuniser
 • Beherske ulike formasjoner og utføre kollektive forsvarsprinsipper
 • Gjenvinningspress
 • Offensiv markering
 • Balansespill (unngå feil og ubalanse)
 • Maksløp/offerløp (gjenoppretting)
 • Bygge spisskompetanse
 • Dødballstruktur

Del 2) Strukturelle ferdigheter i angrep med fokus på hele lagenheten:

 • Beherske spill mot ulike presshøyder
 • Kollektive struktur (utgangsposisjoner og bevegelser)
 • Romprioriteringer/avtaler og kollektiv forståelse for hvilke rom vi skal angripe
 • Strukturelle oppspillsvarianter og kombinasjoner
 • Les klima, se etter ledige rom, ledige spillere/overtall, kommuniser
 • Bredde - lengde - dybde - strekke motstander (skape og utnytte rom)
 • Spille seg ut av gjennvinningspress
 • Første, andre og tredje pasning etter ballvinning
 • Utnytte feil og ubalanse
 • Startinger, maksløp/offerløp
 • Bygge spisskompetanse
 • Dødballstruktur

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av strukturelle ferdigheter, samt å ha utviklet sine rolleferdigheter og spisskompetanse til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Copyright © Mallorca Toppfotball