Sportslig utvikling

Bildet: Tidligere IK Start og Mallorca Toppfotball, Peder Andrés Åsemoen Karlsen.

Vi ønsker å skape sportslig utvikling og gi spilleren en solid fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller. Profftilværelsen i utlandet legger grunnlaget for at spillerne opplever en optimal treningshverdag, uten forstyrrende elementer i trenings- og kamphverdagen.

Alle på Mallorca Toppfotball er i et utviklingsmiljø hvor spillere og trenere har tilgang til hverandre hele døgnet. Tiden man ellers bruker til logistikk, som reiseplanlegging, skole og jobb, blir byttet ut med bare fokus på trening, hvile og kosthold. Alt handler om å legge alt til rette med fokus på mest mulig utvikling av hvert eneste enkeltindivid. Kvalitet i treningshverdagen er et nøkkelord.

Hverdagen på Mallorca Toppfotball består i hovedsak av trene, hvile og spise. Fokuset ligger på mest mulig utvikling på den enkelte. Ønsket om å bli best mulig preger hele oppholdet. Og med 2-3 treninger de fleste dager i uken, da handler det mye om å gjøre de rette tingene på fritiden i forhold til kosthold og restitusjon. Treningshverdagen kan være tøff både fysisk og mentalt, hvor belønningen er mest mulig utvikling og muligheten for framtidig fotballsuksess.

Vårt utviklingsmiljø handler mye om optimale treningsforberedelser, økte treningsmengder og høy grad av treningskvalitet. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne opp til å tåle større treningsmengder. Det legges vekt på at elevene kan stille fysisk og mentalt forberedt på neste trening eller kamp. Mellom treningsøkter og kamper handler det om å få tilstrekkelig med hvile og søvn, samt et riktig kosthold. Vi har fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater.
 

Med topptrenere og ambisiøse spillere på heltid skaper vi et topp trenings- og utviklingsmiljø. Hver trening avsluttes med å forberede seg til den neste, og det legges vekt på at elevene skal starte restitusjonen raskt og på en optimal måte. Inntak av næring, nedjogging/sykling, tøying og raskt inn i dusjen. Innen kort tid inntar elevene et større måltid. På denne måten reduserer vi sjansen for skader og sykdom, og eventuelle avbrekk i treningshverdagen. Samtidig opprettholder vi størst mulig grad av treningskvalitet, og sørger for gode treningsforberedelser.

Mallorca Toppfotball har en ambisjon om at hver eneste spiller skal utvikle seg så mye som mulig. Vi har en målsetting om at spillerne får innarbeidet alt av vaner, vilje og holdninger, som skal gi et grunnlag for framtidig suksess for den enkelte. Det er fullt mulig å nå de høye målsettinger hver og en har, så lenge man jobber systematisk over tid og vi gjør alt det som kreves for å lykkes.
 
Vi er ute etter å få fram det utviklingspotensialet som er i hver enkelt, slik at de kan få fram sine ferdigheter på en best mulig måte. Og vi ønsker å skape spillere som har gode personlige egenskaper, viser ydmykhet og vil være foregangspersoner, når det gjelder det å utføre alt som skal til for å nå toppen. Med det å ha et fokus på å være en lagspiller som sprer positivitet og engasjement. Mallorca Toppfotball har en målsetting om å skape toppspillere og unike opplevelser. Vi legger alt til rette for at spillere skal få oppleve dette.
 

Vi ønsker å skape "uavhengige fotballspillere". Med uavhengige fotballspillere, så mener vi spillere som tar ansvar for egen utvikling på og utenfor banen. Med en sterk mentalitet og prestasjonskultur i hverdagen skapes et godt trenings- og utviklingsmiljø. Prestasjonsgrupper som hver eneste dag viser ærgjerrighet, og har et brennende ønske om å bli best mulig, har gode forutsetninger for å skape resultater. Hos oss blir du god sammen med andre, ikke på bekostning av andre. I et lagspill blir du gode gjennom andre, og vi har fokus på å vise elevene hvordan de kan investere i hverandre for å oppnå sine individuelle målsettinger. Vi er svært opptatt av at det skapes en optimal gruppedynamikk og et godt trenings- og utviklingsmiljø.

Vi har fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater for den enkelte elev. Vårt unike fotballkonsept og det profesjonelle spillerutviklingsmiljøet legger absolutt alt til rette for at spilleren kan få oppleve personlige fremganger.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball