Sosiale ressurser og gruppedynamikk

Sosiale ressurser og gruppedynamikk

Hos oss blir du god sammen med andre, ikke på bekostning av andre. I et lagspill blir du gode gjennom andre. Vi lærer våre spillere hvordan de kan investere i hverandre for å oppnå sine individuelle målsettinger. Vi er svært opptatt av at det skapes en optimal gruppedynamikk og et godt trenings- og utviklingsmiljø. Det er viktig at man trives godt sammen og er flinke til å ta vare på hverandre.

Mer utypende informasjon om dette faget kommer i juni 2019, fordi alle fagene er under fornyelse og revidering.

Copyright © Mallorca Toppfotball