Gruppedynamikk

Faget gruppedynamikk omhandler:

Modul A) Lagdynamikk

 • Spillergruppe
 • Lagsansvar
 • Investere i medspillere
 • Indre justice

Modul B) Trenerdynamikk

 • Ydmykhet og lærevillighet
 • Lojalitet ift kampplan, laguttak og spillestil
 • Perspektiv og selvinnsikt
 • Tilpasningsdyktighet

Modul C) Klubbdynamikk

 • Mekanismer i en fotballklubb
 • Prøvespill
 • Førsteinntrykk
 • Personlighet

Modul D) Omverdenen

 • Behandle andre mennesker med respekt
 • Høflighet
 • Oppførsel
 • Forbilde

Etter endt opphold skal spilleren vite hva som kreves av lederegenskaper, lagånd, væremåte og sosiale tilpasninger for å være en bidragsyter i en gruppe, som er til det beste for seg selv og for laget. Spilleren skal innarbeide en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad sosial kompetanse har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball