Relasjonelle ferdigheter

Faget relasjonelle ferdigheter omhandler:

A) Samhandling i forsvar med fokus på samarbeidet mellom to eller tre spillere som spiller i posisjoner i nærheten av hverandre, samt samarbeidet innad i lagdeler.

  • Samhandling mellom første, andre og tredje forsvarer
  • Samhandling innad i lagdeler
  • Samhandling når det støtes, falles, ledes og komprimeres
  • Samhandling og oppgaver inne i egen 16 meter (boksspillet)

B) Samhandling i angrep med fokus på samarbeidet mellom to eller tre spillere som spiller i posisjoner i nærheten av hverandre, samt samarbeidet innad i lagdeler.

  • Samhandling mellom første, andre og tredje angriper
  • Samtidige og motsatte bevegelser
  • Offensive utgangsposisjoner, relasjoner, kombinasjoner og oppspillsvarianter
  • Samhandling og bevegelser i motstanders 16 meter (boksspillet)

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av relasjonelle ferdigheter offensivt og defensivt, samt å ha utviklet disse ferdighetene til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Copyright © Mallorca Toppfotball