Relasjonelle ferdigheter

Faget relasjonelle ferdigheter omhandler:

A) Samhandling i forsvar med fokus på samarbeidet mellom to eller tre spillere som spiller i posisjoner i nærheten av hverandre, samt samarbeidet innad i lagdeler.

  • Samhandling mellom første, andre og tredje/fjerde forsvarer
  • Samhandling innad i lagdeler/ledd (støte, falle, pumpe, lede, komprimere)
  • Oppgavefordeling inne i egen 16 meter (boksspill og innleggssituasjoner)

B) Samhandling i angrep med fokus på samarbeidet mellom to eller tre spillere som spiller i posisjoner i nærheten av hverandre, samt samarbeidet innad i lagdeler.

  • Samhandling mellom første, andre og tredje/fjerde angriper
  • Samtidige og motsatte bevegelser i lagdeler/ledd
  • Oppgavefordeling og bevegelser inne i motstanders 16 meter (boksspillet og innleggssituasjoner)

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av relasjonelle ferdigheter offensivt og defensivt, samt å ha utviklet disse ferdighetene til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Copyright © Mallorca Toppfotball