Psykiske ressurser og fotballmentalitet

Psykiske ressurser og fotballmentalitet

Mallorca Toppfotball har en ambisjon om at hver eneste spiller skal utvikle seg så mye som mulig. Vi har en målsetting om at spillerne får innarbeidet alt av vaner, vilje og holdninger, som skal gi et grunnlag for framtidig suksess for den enkelte. Det er fullt mulig å nå de høye målsettinger hver og en har, så lenge man jobber systematisk over tid og vi gjør alt det som kreves for å lykkes.
 
Vi er ute etter å få fram det utviklingspotensialet som er i hver enkelt, slik at de kan få fram sine ferdigheter på en best mulig måte. Og vi ønsker å skape spillere som har gode personlige egenskaper, viser ydmykhet og vil være foregangspersoner, når det gjelder det å utføre alt som skal til for å nå toppen. Med det å ha et fokus på å være en lagspiller som sprer positivitet og engasjement. Mallorca Toppfotball har en målsetting om å skape toppspillere og unike opplevelser. Vi legger alt til rette for at spillere skal få oppleve dette.
 

Vi ønsker å skape "uavhengige fotballspillere". Med uavhengige fotballspillere, så mener vi spillere som tar ansvar for egen utvikling på og utenfor banen. Med en sterk mentalitet og prestasjonskultur i hverdagen skapes et godt trenings- og utviklingsmiljø. Prestasjonsgrupper som hver eneste dag viser ærgjerrighet, og har et brennende ønske om å bli best mulig, har gode forutsetninger for å skape resultater.

Vi har fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater for den enkelte elev. Vårt unike fotballkonsept og det profesjonelle spillerutviklingsmiljøet legger absolutt alt til rette for at spilleren kan få oppleve personlige fremganger.

Mer utdypende informasjon om dette faget kommer i juni 2019, fordi alle fagene er under fornyelse og revidering!

Copyright © Mallorca Toppfotball