Personlig utvikling

Modul A) Selvstendighet i hverdagen

 • Råd og veiledning for innkjøp og økonomistyring
 • Matlaging og klesvask
 • Orden/ryddighet
 • Renhold og hygiene

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av selvstendighet i hverdagen knyttet opp mot det å flytte hjemmefra og bo for seg selv.

Denne livssituasjonen kommer mange unge fotballspillere tidlig oppi og de er som regel helt uforberedt. Mange opplever det som en utfordrende del av hverdagen å planlegge innkjøp av riktig og god mat, styre økonomi, vakske klær og holde leilighet rent og ryddig. Vi legger derfor stor vekt på å forberede elevene på nettopp denne delen av hverdagen, da vi mener den er høyst undervurdert i dagens fotballverden.

Derfor skal vi gi eleven svært nyttige livserfaringer og en grunnleggende innføring i de verdier knyttet opp mot det å bli et mer voksent og selvstendig individ. Via en tilvenningsfase skal eleven innarbeide en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad selvstendighet i hverdagen har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Modul B) Struktur i hverdagen

 • Selvdisiplin, endring og vaner
 • Valg i hverdagen
 • Planlegging
 • Gjennomføring
 • Evaluering

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av effektivitet og struktur i hverdagen for å optimalisere egen sportslig utvikling til det beste for seg selv og laget. Vi legger derfor stor vekt på å forberede elevene på hva som kreves av planlegging, gjennomføring og evalueringer for å få en best mulig hverdag. Eleven skal innarbeide en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad struktur i hverdagen har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Modul C) Integrering

 • Spansk fotballkultur
 • Spanske medspillere, motspillere og dommere
 • Spill i spansk liga/ eventuelle hospiteringer med spanske klubber
 • Spansk kultur og samfunn

Eleven skal etter endt opphold beherske spansk fotballkultur, og få en forståelse for de mekanismene, regler og retningslinjer som gjelder i Spania. Eleven skal forstå viktigheten av integrering, slik at han/hun har evnen til å delta i et spansk trenings-og kampmiljø. Dette til det beste for seg selv og laget. Og på den måten å forstå hvilken påvirkning og viktighetsgrad integrering i et nytt land kan ha for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Modul D) En toppspillers personlige utfordringer

 • Identitet, integritet og troverdighet
 • Hvordan takle medgang, motgang, skadeavbrekk og stor oppmerksomhet
 • Økonomi, rus og valg
 • Sunne verdier og relasjoner som varer over tid
 • Visjoner, drømmer og målsettinger

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av utfordringer og fallgruver ved å bli profesjonell fotballspiller. Vi legger derfor stor vekt på å forberede elevene på hva som kan gjøres for å forebygge profflivets baksider. Men også betydningen av dette etter endt karriere og for mennesker som står en nær.

Eleven skal innarbeide en forståelse for hvilke utfordringer og valg de kan stå ovenfor, og hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette kan for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball