Mallorca Toppfotball Framtid

 

Introduksjon

F.C. Mallorca Toppfotball Framtid er et spesialtilbud for 4-6 spanske jentespillere i klubben, som har ambisjoner og forutsetninger for å bli toppspillere i fremtiden. De må ønske å trene mye og med høy kvalitet. Spillerne får spesialoppfølging, samt tilbud om å trene fast med A-laget i Primera Nacional. De er også prioritert inn i A-troppen i forbindelse med A-kampene.

Gruppa skal i hovedsak bestå av hardtsatsende spanske spillere som er aktuelle for regionslaget, og som på sikt skal kunne bli spillere i Primera Divisiòn for F.C. Mallorca Toppfotball Femenina.

Framtidsgruppa fungerer som et bindeledd mellom B-laget og A-laget, og er underlagt A-laget.

Filosofi

Tanken er å forberede de største talentene i klubben for spill på A-laget i Primera Nacional, og gjøre overgangen fra å være et talent til å bli en etablert A-lagsspiller for F.C. Mallorca Toppfotball. Spillere som tilhører F.C. Mallorca Toppfotball Framtid må holde et nivå som tilsvarer at de kan trene med A-laget. 

Når spilleren er klar for oppflytting til A-laget, vurderer vi om spilleren skal tas ut av F.C. Mallorca Toppfotball Framtid, for å gi plassen i gruppa til andre. Det betyr at gruppa er dynamisk, og bør ikke overstige seks spillere i året, fordi vi er opptatt av tett og individuell oppfølging.

Å være i denne gruppa forplikter! Det stilles høye krav i hverdagen, og de må være villig til å satse for fullt på fotball. De kan miste plassen i gruppa underveis, dersom kravene ikke innfris.

Målsettinger:

  • Rekruttere spillere til A-laget
  • Gi lokale spanske jenter muligheten til å spille på høyt nivå i nærheten av bosted, skole, familie og venner
  • Gi lokale spanske jenter med ambisjoner et ekstra tilbud, og muligheten til å utvikle seg mest mulig, via et profesjonelt spillerutviklingsprogram 

Copyright © Mallorca Toppfotball