Mentalitet

Faget omhandler:

Modul A) Vinnermentalitet

 • Alt for laget
 • Lederegenskaper
 • Ansvarsbevissthet
 • Resultatfokusert

Modul B) Ekstreme holdninger og innstillinger

 • Viljestyrke og smertegrense
 • Disiplin og vaner
 • Oppførsel og væremåte
 • Jobben må gjøres

Modul C) Prestere sitt maksimale under kamp

 • Press og stress
 • Egne styrker og svakheter
 • Medgang og motgang
 • Positivitet

Modul D) Tilstedeværelse

 • Konsentrert
 • Utviklingsorientert
 • Oppgaveorientert
 • Ydmyk og lærevillig

Kampforberedelser

 • Felles og individuelle kampforberedelser
 • Dagene før kampen - hva må gjøres for å optimalisere prestasjonen?
 • Kampdag - hvordan prestere sitt maksimale på kamp?
 • Kampmøte - hvordan prestere sitt maksimale under kamp?
 • Laguttaket - hvordan forstå og hva betyr det å akseptere og respektere?
 • Oppvarming - inngang, prioriteringer og energiforbruk?
 • Minuttene før kampstart

Kampevaluering

 • Dagen etter kamp
 • Videoanalyse
 • Selvrefleksjon
 • Feedback
 • Egenevaluering
- Stort fokus på konsentrasjon
- Krav til seg selv
- Selvdisiplin på treningsfeltet
- Fremgang og et ønske om utvikling
- Skape "uavhengige" fotballspillere
- Ansvar for egen utvikling og karriere

 


Etter endt opphold skal spilleren vite hva som kreves av psykiske ressurser, samt å ha utviklet disse til det beste for seg selv, laget, fellesskapet og omgivelsene. Spilleren skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball