Menneskelig utvikling

Livserfaring - et år å vokse på
 
Vi ønsker å gi spilleren livserfaring på veien mot å bli et mer voksent og selvstendig individ. Vi mener det er en tydelig sammenheng mellom det å utvikle seg som menneske og det å utvikle seg som fotballspiller. Derfor ønsker vi å gi eleven livserfaring på veien mot å bli et mer voksent og selvstendig individ. Vår erfaring er at sportslig og menneskelig utvikling må gå hånd i hånd. Det er viktig for oss å se mennesket bak talentet, og forsøke å veilede elevene i utfordringer som etter hvert vil møte de i hverdagen.
 
Selvstendighet utvikles blant annet ved å styre egen økonomi, innkjøp av mat, matlaging, klesvask, oppvask, ryddighet og hygiene. Vi hjelper elevene med å innarbeide gode vaner, selvdisiplin og struktur i hverdagen, som bygger opp under en god treningshverdag. Elevene veiledes til å bli mer ansvarlige og bevisste for eget liv, både som mennesker og som fotballspillere, og vise hensyn til omgivelsene rundt.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball