Media

Faget media omhandler:

Modul A) Kampintervjuer (praksis)

 • Før kamp
 • I pausen
 • Etter kamp
 • Pressekonferanse

Modul B) Treningsintervjuer (praksis)

 • Før trening
 • Under trening
 • Etter trening
 • Ulike settinger og vinklinger

Modul C) Mediehåndtering (teori/praksis)

 • Opptreden og fremtreden i media
 • Representasjon utad på vegne av klubb, byen, medspillere, samarbeidspartnere, supportere m.m
 • Takle kritiske spørsmål ved tap, dårlige resultater, tabellsituasjon, dommeravgjørelser og motstanderlag
 • Håndtere kritiske spørsmål vedrørende egne prestasjoner og oppførsel

Modul D) Evalueringer av mediehåndtering

 • Analyse og selvrefleksjon via video
 • Analysere/evaluere hverandres opptreden i media
 • Feedback fra lærere/trenere
 • Rådgivning og veiledning

Etter endt opphold skal eleven ha fått en opplevelse i hvordan det er å være i medias søkelys, både gjennom teori og praksis. Vi legger derfor stor vekt på å forberede elevene på hvordan man bør opptre i media, og gir råd og veiledning i mediehåndtering.

Målet er at eleven skal få grunnleggende kjennskap til hva som kreves av opptreden i media, og forstå viktighetsgraden av riktig mediehåndtering, til det beste for seg selv og omgivelsene rundt.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball