Læringsplan

Læringsplanen 2017/2018:

Læringsplanen tar utgangspunkt i innholdet i de 10 fagene ved Mallorca Toppfotball, som i stor grad beskriver innholdet i vår fotballutdannelse.

Sportsplanen 2017-2020:

Læringsplanen er nedfelt i vår interne sportsplan, som også beskriver Mallorca Toppfotball sin sportslige filosofi og hvilke rammer det skal jobbes etter. Sportsplanen er bygget på erfaringer, kompetanse og evalueringer fra fotballskoler på Mallorca siden 1999 og frem til 2017.

Sportslig handlingsplan 2017/2018:

Mallorca Toppfotball har også en sportslig handlingsplan (vedlegg til sportsplan). Den bestemmer når vi skal gjennomføre de ulike aktivitetene i sportsplanen, og inneholder økt planer, ukes planer, månedsplaner, periodeplaner og en årsplan. Den inneholder også støtteapparatets ansvarsroller og arbeidsoppgaver, samt spillertropp.

Den sportslige handlingsplanen skal kvalitetssikre at sportsplanen og læringsplanen følges, og gjennomføres til riktige tider og med rett kvalitet.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball