Læringsplan

Teori og praksis

Elevene vil få kvalitetstreninger og undervisning i fotballrelaterte temaer. All undervisning vil foregå på norsk. Kvalitet via erfarne trenere, perfekte treningsforhold og et helprofesjonelt fotballopplegg. Det blir en kombinasjon mellom norske og spanske treningsmetoder.

Vi kan garantere deg et tilbud som er annerledes fra alt annet, og som vil fokusere på kvalitetstrening og personlig oppfølging. Skolen er tilrettelagt for jentespillere, som ønsker å utvikle seg mest mulig. Mallorca Toppfotball passer for spillere som ønsker kvalitet, opplevelser og muligheter.

Helhet

Vi har fokus på deg. Vi har fokus på helhet, det vil si:

 • Fellestreninger
 • Egentrening
 • Taktikk
 • Restitusjon
 • Tøying
 • Kosthold
 • Skader
 • Sykdom
 • Hvile
 • Psyke
 • Oppførsel
 • Livssituasjon
 • Holdninger
 • Evnen til å prestere det maksimale under kamp
 • Menneskelig utvikling

Det er viktig å ha kjennskap til disse faktorene for å nå lengst mulig som fotballspiller. Det er disse faktorene som skaper helheten. Derfor blir dette fokuset.

Bevisstgjøring

Vår oppgave blir å bevisstgjøre og følge opp spilleren angående hva som kreves av trening, treningsforberedelser, treningsmengde, treningskvalitet, holdninger og fokus på helhet, for å ha muligheten til å realisere sine personlige mål. Fornuftig progresjon blir viktig når det gjelder økning av:

 • Treningsmengde
 • Krav til seg selv
 • En taktisk/teknisk og psykologisk utvikling
 • Krav til teoretisk utvikling når det gjelder kosthold, skader, sykdom, restitusjon og tøying
 • Krav angående vaner og effektivisering av hverdagen

Spillerens kondisjonelle/fysiske nivå, skadehistorikk, alder og nåværende totalbelastning blir avgjørende i planleggingen i denne sammenheng. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne systematisk opp til å tåle større treningsmengder.

Tilstedeværelse

Som spiller på Mallorca Toppfotball skal du føle trygghet og glede. Norske trenere og ledere er tilstede for spillerne gjennom hele døgnet. Utvikling, bevisstgjøring, fellesskap, oppfølging og tilgjengelighet er sentrale faktorer i vårt arbeid, og målet vårt er å skape en opplevelse for livet for våre spillere.

Teori og foredrag

Elevene vil få undervisning i fotballrelaterte temaer. All undervisning vil foregå på norsk eller svensk.

Vi berører viktige elementer som påvirker en spillers utvikling:

 • Fellestreninger
 • Egentrening
 • Taktikk
 • Restitusjon
 • Tøying
 • Kosthold
 • Skader
 • Sykdom
 • Hvile
 • Psyke
 • Oppførsel
 • Livssituasjon
 • Holdninger
 • Evnen til å prestere det maksimale under kamp
 • Menneskelig utvikling

Det er viktig å ha kjennskap til disse faktorene for å nå lengst mulig som fotballspiller. Det er disse faktorene som skaper helheten. Derfor blir dette fokuset når vi har teori og foredrag.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball