Karaktersystem

Karaktersystemet:

Fagene:

 1. Individuelle ferdigheter
 2. Relasjonelle ferdigheter
 3. Strukturelle ferdigheter
 4. Fysiske ressurser
 5. Psykiske ressurser og fotballmentalitet
 6. Sosiale ressurser og gruppedynamikk
 7. Treningskvalitet
 8. Toppidrett og helhet
 9. Holdninger og oppførsel
 10. Menneskelig utvikling
 11. Media
 12. Kampen

Innenfor hvert fag blir eleven vurdert på en skala fra 1-6 der:

1 = Svakt

2 = Lite godt

3 = Middels

4 = Godt

5 = Meget godt

6 = Særdeles godt

Terminkarakterer: Skoleåret er delt inn i følgende 3 terminer:

1. termin = 1. september – 23. desember

2. termin = 1.januar - 1.mars

3. termin = 1.mars - 1.mai

Mot slutten av hver termin får elevene terminkarakterer innenfor hvert enkelt fag.

Standpunktkarakter: De 3 terminkarakterene legges sammen og danner standpunktkarakteren i faget (1-6). Standpunktkarakteren er en endelig vurdering av eleven innenfor det aktuelle faget.

Sluttvurdering: Mot slutten av skoleåret blir alle standpunktkarakterene lagt sammen til en poengsum som gir følgende sluttvurdering/totalvurdering av elevens opphold på Mallorca Toppfotball:

67-72 = Særdeles godt

55-66 = Meget godt

43-54 = Godt

31-42 = Middels

19-30 = Lite godt

12-18 = Svakt

Copyright © Mallorca Toppfotball