Kamp

Faget forsvar omhandler:

Modul A) Individuelle ferdigheter defensivt

1v1 situasjoner i forsvar: 

 • 1. forsvarer
 • 1 mot 1 defensivt
 • 1 mot 1 inne i egen 16 meter
 • Maksløp/returløp defensivt

Modul B) Relasjonelle ferdigheter defensivt

Samhandling i forsvar med fokus på lagdeler:

 • Samhandling mellom 1, 2. og 3. forsvarer
 • Samhandling innad i lagdeler
 • Samhandling og oppgaver inne i egen 16 meter
 • Samhandling når det støtes, falles, ledes og komprimeres

 

Faget angrep omhandler:

Modul A) Individuelle ferdigheter offensivt

 • Pasninger
 • 1. touch/mottak
 • Føringer/vending/finter
 • 1 mot 1 offensivt

Modul B) Relasjonelle ferdigheter offensivt

Samhandling i angrep med fokus på bevegelser og rom:

 • Spille i rom og/eller treffe medspiller
 • Offensive kombinasjoner/bevegelser
 • Samtidige bevegelser/motsatte bevegelser
 • Balltempo
 • Strekke motstander i lengde og bredde
 • Vending av spill
 • Startinger/maksløp
 • 1. pasning (og 2. og 3.) etter ballvinning (Pasning til spiller A, B og C)

Modul C) Kollektive ferdigheter offensivt

Kollektiv samhandling i angrep med fokus på hele lagenheten og MTF-modellen:

Del 1:

 • Valg av kampstrategi/kampplan
 • Kampfaser: Kontrollfasen, dominansfasen og risikofasen
 • Spillfaser: Etablert angrep, overganger, og dødballer offensivt
 • Tidsfaser: Rød, gul og grønn fase

Del 2:

 • Kamputvikling og klima
 • Svikt og risikoanalyse
 • Risikoevaluering og risikohåndtering
 • Endring i/av kampbildet, innbyttere, mottrekk, nulle ut motstander 

Modul D) Rolleferdigheter offensivt

 • Rollekrav i henhold til posisjon på banen
 • Rollekrav i henhold til formasjon og spilleprinsipper/spillestil
 • Utnyttelse av egen/spesiell type spisskompetanse
 • Utviklingsmål offensivt knyttet opp mot og basert på rollekravene til posisjon på banen, rollekravene i henhold formasjon, spilleprinsipper/spillestil og evenuell spisskompetanse

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av individuelle, relasjonelle og kollektive ferdigheter offensivt, samt å ha utviklet sine rolleferdigheter og spisskompetanse til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Modul C) Kollektive ferdigheter defensivt

Kollektiv samhandling i forsvar med fokus på hele lagenheten og MTF-modellen:

Del 1:

 • Valg av kampstrategi/kampplan
 • Kampfaser: Kontrollfasen, dominansfasen og risikofasen
 • Spillfaser: Etablert forsvar, overganger imot og dødballer defensivt- herunder presshøyder, presspill, romprioritering og signaler
 • Tidsfaser: Rød, gul og grønn fase

Del 2:

 • Kamputvikling og klima
 • Svikt og risikoanalyse
 • Risikoevaluering og risikohåndtering
 • Endring i/av kampbildet, innbyttere, mottrekk, nulle ut motstander 

Modul D) Rolleferdigheter defensivt

 • Rollekrav i henhold til posisjon på banen
 • Rollekrav i henhold til formasjon og spilleprinsipper/spillestil
 • Utnyttelse av egen/spesiell type spisskompetanse
 • Utviklingsmål defensivt knyttet opp mot og basert på rollekravene til posisjon på banen, rollekravene i henhold formasjon, spilleprinsipper/spillestil og evenuell spisskompetanse

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av individuelle, relasjonelle og kollektive ferdigheter defensivt, samt å ha utviklet sine rolleferdigheter og spisskompetanse til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball