Kamp

Modul C) Kollektive ferdigheter offensivt

Kollektiv samhandling i angrep med fokus på hele lagenheten og MTF-modellen:

Del 1:

 • Valg av kampstrategi/kampplan
 • Kampfaser: Kontrollfasen, dominansfasen og risikofasen
 • Spillfaser: Etablert angrep, overganger, og dødballer offensivt
 • Tidsfaser: Rød, gul og grønn fase

Del 2:

 • Kamputvikling og klima
 • Svikt og risikoanalyse
 • Risikoevaluering og risikohåndtering
 • Endring i/av kampbildet, innbyttere, mottrekk, nulle ut motstander 

Modul D) Rolleferdigheter offensivt

 • Rollekrav i henhold til posisjon på banen
 • Rollekrav i henhold til formasjon og spilleprinsipper/spillestil
 • Utnyttelse av egen/spesiell type spisskompetanse
 • Utviklingsmål offensivt knyttet opp mot og basert på rollekravene til posisjon på banen, rollekravene i henhold formasjon, spilleprinsipper/spillestil og evenuell spisskompetanse

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av individuelle, relasjonelle og kollektive ferdigheter offensivt, samt å ha utviklet sine rolleferdigheter og spisskompetanse til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Modul C) Kollektive ferdigheter defensivt

Kollektiv samhandling i forsvar med fokus på hele lagenheten og MTF-modellen:

Del 1:

 • Valg av kampstrategi/kampplan
 • Kampfaser: Kontrollfasen, dominansfasen og risikofasen
 • Spillfaser: Etablert forsvar, overganger imot og dødballer defensivt- herunder presshøyder, presspill, romprioritering og signaler
 • Tidsfaser: Rød, gul og grønn fase

Del 2:

 • Kamputvikling og klima
 • Svikt og risikoanalyse
 • Risikoevaluering og risikohåndtering
 • Endring i/av kampbildet, innbyttere, mottrekk, nulle ut motstander 

Modul D) Rolleferdigheter defensivt

 • Rollekrav i henhold til posisjon på banen
 • Rollekrav i henhold til formasjon og spilleprinsipper/spillestil
 • Utnyttelse av egen/spesiell type spisskompetanse
 • Utviklingsmål defensivt knyttet opp mot og basert på rollekravene til posisjon på banen, rollekravene i henhold formasjon, spilleprinsipper/spillestil og evenuell spisskompetanse

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av individuelle, relasjonelle og kollektive ferdigheter defensivt, samt å ha utviklet sine rolleferdigheter og spisskompetanse til det beste for seg selv og laget. Eleven skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball