Taktikk

Faget taktikk omhandler:

Modul A) Vinne

 • Vinne - hva kreves av taktiske egenskaper for å vinne kamper?
 • Hindre mål - hvordan opptre taktisk for å hindre mål?
 • Score mål - hvordan opptre taktisk for å score mål?
 • Valg - kyniske og taktiske valg som enkeltspillere og som lagenhet

Modul B) Kampplan

 • Følge kampplan
 • Analyse av motstandere
 • Valg av kampstrategi
 • Kamputvikling

Modul C) Fasemodellen

 • Kampfaser

 • Spillfaser

 • Tidsfaser

 • Svikt og risikoanalyse

 • Risikoevaluering og risikohåndtering

Modul D) Spillestil og formasjon

 • Spillestil - vår spillestil
 • Formasjon - våre formasjoner

 Modul E) Roller og posisjon

 • Rolle- Analyse og rådgivning om hvilken rolle og posisjon spilleren har størst forusetninger for og lykkes
 • Rollekrav - Opplysninger om hvilke rollekrav som stilles i de ulike posisjonene på banen
 • Potensial - I hvilken rolle oppfyller spilleren flest mulig av rollekravene utfra egne styrker og svakheter?
 • Omskolering - bør spilleren omskoleres eller bør spilleren ikke omskoleres?

 Modul F) Spisskompetanse og utviklingsmål

 • Spisskompetanse - hva er min spisskompetanse?
 • Spisskompetanse - hvordan utnytte min egen spisskompetanse?
 • Spisskompetanse - hvordan utnytte medspillernes og lagets spisskompetanse
 • Utviklingsmål - hva bør mine utviklingsmål være iht spillstil, formasjon, rolle og spisskompetanse
 • Utviklingsmål - hvordan kan jeg jobbe med mine utviklingsmål på trening?
 • Utviklingsmål - hvordan kan jeg jobbe med mine utviklingsmål på kamp?

Etter endt opphold skal spilleren vite hva som kreves av taktiske egenskaper og strategiske valg for at laget skal vinne kampen, samt å ha utviklet disse til det beste for seg selv og laget. Spilleren skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball