Individuelle ferdigheter

Faget individuelle ferdigheter omhandler:

A) Pasninger

Teknisk utførelse:

 • Langpasninger
 • Kortpasninger
 • Oppspill
 • Avklaringer

Taktiske valg:

 • Spille i rom
 • Treffe medspillere
 • Riktig fot
 • Spille dit det er overtall
 • Risikourderinger/potensial, ta av/spille på seg press, tidsnød/avklaringer

B) Første touch

 • Mottak
 • Ballbehandling
 • Teknisk drill
 • Kroppsstilling/retningsbestemt/bevegelse i mottak/forberedt

C) Ballbehandling

 • Føring av ball
 • Vendinger med ball
 • Finter
 • Teknisk drill

D) 1v1 

 • 1. forsvarer
 • 1v1 defensivt
 • 1. angriper
 • 1v1 offensivt

Etter endt opphold skal eleven vite hva som kreves av individuelle ferdigheter, samt å ha utviklet disse til det beste for seg selv og laget. Spilleren skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Copyright © Mallorca Toppfotball