Fysikk

Faget fysikk omhandler:

Modul A) Kondisjon

  • Viljekondisjon i form av det man faktisk løper på trening og i kamp

Modul B) Hurtighet

  • Fotballhurtighet i form fotballforståelse på trening og i kamp

Modul C) Spenst

  • Spenst i form av timing i ulike situasjoner på trening og i kamp

Modul D) Styrke

  • Styrke i form av tøffhet og evnen til å vinne dueller i ulike situasjoner på trening og i kamp.

Etter endt opphold skal spilleren vite hva som kreves av fysikk, samt å ha utviklet disse til det beste for seg selv og laget. Spilleren skal ha innarbeidet en forståelse for hvilken påvirkning og viktighetsgrad dette har for egen utvikling, prestasjoner og resultatoppnåelse.

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball