Fotballstipend

Ved å delta på Mallorca Toppfotball er man samtidig med på å konkurrere om fremtidige fotballstipender. De seneste årene har Mallorca Toppfotball gitt ut stipender til enkelte elever, som dermed har fått muligheten til ytterligere ett år satsing på Mallorca.

Fotballstipend hos oss forutsetter at man har vært elev på Mallorca Toppfotball året før. Spilleren må utmerke seg gjennom meget gode prestasjoner på trening og kamp over tid, vise utmerkede treningsholdninger og fremstå med flotte personlige egenskaper.

Det er Mallorca Toppfotball som vurderer hvem som skal tilbys stipend, antall stipend og størrelse på stipend. Vi ønsker å se på muligheten for å belønne enkelte ambisiøse spillere, og gi de en unik sjanse til ytterlige satsing. 

I praksis betyr det at ved å delta på Mallorca Toppfotball, kan man få tilbud om opp til 100% fotballstipend for videre satsing på Mallorca! Man kan bli tildelt 100 %, 75 % eller 50 % stipend.

I så måte kan man få muligheten til å satse fotball på heltid i Spania over flere år, og bygge sin egen karriere via Mallorca Toppfotball. Mallorca Toppfotball har spillere som har bygget karrieren i Spania, og er på sitt tredje år i spansk fotball.

Søk her


- Søknaden er uforpliktet
Copyright © Mallorca Toppfotball