Finansiering

Økonomi og finansiering av oppholdet er som regel den mest avjørende faktoren på om eleven kan delta på Mallorca Toppfotball eller ikke. Klubb, jobb og skolesitiuasjon spiller inn, men er i større grad områder man kan priorietere bort, sette på vent eller søke permisjoner fra.

Ikke alle har ressurssterke foreldre/foresatte og familie. De som har foreldre eller familie som hjelper til økonomisk vil naturligvis få en lettere vei inn, men utgangspunktet må være at eleven skal finansiere Mallorca Toppfotball basert på egen innsats. Hva er du villig til å gjøre for å få lov til å spille fotball på heltid, og for å kunne leve som en fotballproff i Spania? Det er sannsynligvis ganske mye. Det trenger ikke å være så vanskelig å få til, men det krever en innsats av deg før avreise. Det handler om din fotballfremtid. Alt er opp til deg. Det er deg det kommer an på. Mallorca Toppfotball er en investering i egen utvikling og fotballfremtid.

Vi har noen gode tips og råd basert på tidligere erfaringer:

1. Tidlig avgjørelse.

Vår erfaring er at desto tidligere eleven bestemmer seg for å reise på Mallorca Toppfotball, jo bedre stiller eleven økonomisk. Tidlig beslutning gir eleven bedre tid på å planlegge og finansiere oppholdet. Det å ha tatt avgjørelsen gir eleven motivasjon for å legge ned den innsatsen som kreves for å reise på Mallorca Toppfotball.

2. Jobb.

Den sikreste måten å finansiere Mallorca Toppfotball på er å ha en kveldsjobb eller helgejobb ved siden av skolen, der man setter av penger på en sparekonto som man kan kalle "Mallorca Toppfotball". Om du ikke har en jobb ved siden av skolen, så bør du søke jobber.

3. Sommerjobb.

En sommerjobb i juni, juli, august og september kan være mer nok til å finansiere hele oppholdet på Mallorca. Det er viktig å søke sommerjobb på et tidligst mulig tidspunkt, og gjerne forhøre seg med familie og venner om de vet om jobber.

4. Ekstravakter.

Om du har jobb så bør du ta alle ekstravakter som tilbys, og være villig til å jobbe mest mulig i alle ferier og på sommeren. 

5. Fast jobb.

For de som er i fast jobb fremfor å gå på skole, så handler det mest om prioriteringer og disiplin til å sette av penger på en sparekonto. Hvor sterkt ønsker du dette?

6. Julegaver og bursdagsgaver.

Ønsker man seg penger i julegaver og bursdagsgaver, så kan det være med på å dekke en liten del av oppholdet. For husk, til syvende og sist teller hver eneste krone.

7. Konfirmasjonspenger og sparepenger.

For de som er så heldig å sitte med konfirmasjonspenger eller en sparekonto, så kan man vurdere om dette skal være med på å finansiere deler av din fotballsatsing.

8. Kulturetaten.

Vi har ofte hatt spillere som har mottatt 5000-10 000 kroner i bidrag fra kulturetaten i egen kommune. De har søkt om bidrag til sin fotballsatsing i Spania, og eventuelt inngått avtale om å holde en enkel fotballskole for barn i moderklubben etter Mallorca Toppfotball.

9. Egen klubb. 

Hør med klubben din om de trenger hjelp på fotballskoler, FFO eller har noen trenerjobber til deg. Vi anbefaler alle å legge frem planene om deltakelse på Mallorca Toppfotball for egen klubb. Kanskje de vil kunne generere noen tusenlapper mot at du gir noe tilbake før eller etter oppholdet ditt på Mallorca.

10. Foreldre/foresatte og familie.

Noen er så heldige og har foreldre/foresatte eller annen familie som kan bidra noe økonomisk. Om det er å sette inn matpenger hver måned, eller å bidra inn i skoleavgiften, så vil det være et sterkt bidrag. Vi anbefaler alle å kartlegge om det finnes hjelp å få fra sine nærmeste. 

11. Statens Lånekasse.

Ved å ta nettbaserte studier og utdanning finnes det løsninger som kan gi deg stipender, studielån og borteboerstipend fra Statens Lånekasse. Det er en måte å kombinere studier og Mallorca Toppfotball, samtidig som det kan bidra i finansieringen. 

Mallorca Toppfotball er ikke støttet av Statens Lånekasse.

12. Personlige sponsorer. 

For de som kan skaffe til veie personlige sponsorer til sin fotballsatsingen på Mallorca, så vil det være mulig å inngå spesialavtaler med Mallorca Toppfotball. I disse tilfellene vil en prosentandel gå til Mallorca Toppfotball, og alle personlige sponsorer må avklares med Mallorca Toppfotball på forhånd. For som hovedregel er det ikke tillatt å inngå personlige sponsoravtaler når man er elev på Mallorca Toppfotball.

13. Betalingsordning.

Det er mulig å spørre Mallorca Toppfotball om andre betalingsordninger enn de ordinære, dersom det er en avgjørende faktor på om du kan reise. 

Lykke til! 

Copyright © Mallorca Toppfotball