Filosofi

 
Vår filosofi gjennom snart 20 år med fotballakademier på Mallorca, har hele tiden vært at det er viktig for oss å utvikle gode fotballspillere, men at det er enda viktigere for oss å utvikle gode mennesker. Vi har skapt en god og sunn kultur som handler om at sportslig og menneskelig utvikling må gå hånd i hånd. Med det menes:
 
"Vi skal utvikle oss minst like mye som mennesker, som det vi skal utvikle oss som fotballspillere".
 
Menneskelig utvikling
 
"Vi ønsker å gi spilleren livserfaring på veien mot å bli et mer voksent og selvstendig individ".
 
Det er viktig for oss å se mennesket bak talentet og forsøke å veilede spillerne i utfordringer som etter hvert vil møte de i hverdagen. Vi mener det er en tydelig sammenheng mellom det å utvikle seg som menneske og det å utvikle seg som fotballspiller.
 
Selvstendighet utvikles blant annet gjennom økonomistyring, innkjøp, matlaging, klesvask, oppvask, ryddighet og hygiene. Samtidig er vi opptatt av struktur i hverdagen, der vi bygger opp selvdisiplin og vaner som bygger opp under en god treningshverdag og skolehverdag/jobbhverdag. Det handler mye om å planlegge godt, men aller mest om å gjennomføre de planene som er lagt. Vi lærer spillerne hvordan de kan evaluere seg som menneske og som fotballspiller, gjennom å ta ansvar og ved selvrefleksjon.
 
Å være i utlandet over såpass lang tid er en fin læringsprosess. Vi vektlegger fokus på integrering i nytt land gjennom deres kultur, samfunn og det spanske språket.
 
Å befinne seg langt vekke fra familie, venner og trygge omgivelser byr på en del mentale og sosiale utfordringer. Men det gir mest av alt muligheter til å utvikle seg gjennom sosiale tilpasninger ved å møte og tilpasse seg nye mennesker, omgivelser og miljøer.
 
Samtidig som man får mange gode opplevelser, herlige minner og venner for livet.
 

Sportslig utvikling

"Vi ønsker å skape sportslig utvikling og gi spilleren en solid fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller".

Vårt utviklingsmiljø handler mye om optimale treningsforberedelser, økte treningsmengder og høy grad av treningskvalitet. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne opp til å tåle større treningsmengder.
 
Det legges vekt på at elevene kan stille fysisk og mentalt forberedt på neste trening eller kamp. Mellom treningsøkter og kamper handler det om å få tilstrekkelig med hvile og søvn, samt et riktig kosthold. Vi har fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater.
 
Profftilværelsen i utlandet legger grunnlaget for at spillerne opplever en optimal treningshverdag, uten forstyrrende elementer i trenings- og kamphverdagen.
 
Copyright © Mallorca Toppfotball