Fagplan

 

Våre fagtemaer er:

 1. Individuelle ferdigheter
 2. Relasjonelle ferdigheter
 3. Strukturelle ferdigheter
 4. Fysiske ressurser
 5. Psykiske ressurser og fotballmentalitet
 6. Sosiale ressurser og gruppedynamikk
 7. Treningskvalitet
 8. Toppidrett og helhet
 9. Holdninger og oppførsel
 10. Menneskelig utvikling
 11. Media
 12. Kampen

 

 

 

 

Copyright © Mallorca Toppfotball