Karaktersystem

Fag:

 1. Taktikk
 2. Teknikk
 3. Fysikk
 4. Gruppedynamikk
 5. Treningskvalitet
 6. Personlig utvikling
 7. Toppidrett
 8. Media
 9. Forsvar
 10. Angrep

Karaktersystemet:

Innenfor hvert fag blir eleven vurdert på en skala fra 1-6 der:

 • 6 = Særdeles godt
 • 5 = Meget godt
 • 4 = Godt
 • 3 = Middels
 • 2 = Lite godt
 • 1 = Svakt

Terminkarakterer: Skoleåret er delt inn i følgende 3 terminer: 

 1. termin = 1. oktober – 1. januar
 2. termin = 1. januar – 15. mars
 3. termin = 15. mars – 1. juni

Mot slutten av hver termin får elevene terminkarakterer innenfor hvert fag.

Standpunktkarakter:

De 3 terminkarakterene legges sammen og danner standpunktkarakteren i faget (1-6). Standpunktkarakteren er en endelig vurdering av eleven innenfor det aktuelle faget.

Sluttvurdering:

Mot slutten av året blir alle standpunktkarakterene lagt sammen til en poengsum som gir følgende sluttvurdering/totalvurdering av elevens opphold på Mallorca Toppfotball:

 • 56-60 = Særdeles godt
 • 46-55 = Meget godt
 • 36-45 = Godt
 • 26-35 = Middels
 • 16-25 = Lite godt
 • 10-15 = Svakt
Copyright © Mallorca Toppfotball