Fagtemaer

 

Mallorca Toppfotball har en visjon om " å være best i hverdagen", og i det ligger det å være dyktige på helhetlig oppfølging og utvikling av enkeltindividet. Den helprofesjonelle hverdagen på fotballskolen i Spania, legger alt tilrette for god helhetlig oppfølging og utvikling av våre elever.

Vi ønsker å bygge opp og utvikle enkeltspilleren og hele mennesket, og gi enkeltindividet referanser på de sportslige og menneskelige kravene knyttet til det å bli toppspiller. Vi gir eleven utvikling og fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller.

Mallorca Toppfotball er for de som ønsker å investere i utvikling og kompetanse, for å realisere sine personlige drømmer og målsettinger. Fotballskolen gir jentene en yrkesrettet praksis i hva som kreves for å bli toppspiller. Samlet sett handler det om krav, kunnskap og kjennetegn vedrørende toppspillere, topptrenere og toppklubber. Kompetanse om utvikling, prestasjoner og resultater i trening og kamp. Mallorca Toppfotball har erfaring med å jobbe med aldersbestemte landslagsspillere og toppspillere i trening, kamp, skole og samlinger.

Mallorca Toppfotball har erfaring med daglig oppfølging og ansvar for landslagsspillere og toppspillere, og har opparbeidet oss kompetanse til å utvikle spillere på nasjonalt og internasjonalt nivå. Vi har referanser på hva som kjennetegner spillere på toppnivå, og hva som kreves av hver enkelt i trening og kamp. Felles for alle trenere og ledere ved Mallorca Toppfotball er at vi har et brennende engasjement og stor lidenskap for å hjelpe fremadstormende spillere mot en fremtidig fotballkarriere`. 

Gjennom målrettet og systematisk arbeid over tid, ønsker vi å oppnå resultater for den enkelte spiller. Utarbeidelse av utviklingsplaner, kompetansemål, spillersamtaler og forbedringsoppgaver for hver enkelt står sentralt. Utgangspunktet for dette arbeidet er fagplanen vår (12 ulike fag), som er en del av Mallorca Toppfotball sin nye sportsplan for 2019-2023.

Vi legger derfor opp til et omfattende og profesjonelt spillerutviklingsprogram, og en bred fagplan som består av både teori og praksis. Fagplanen inneholder 12 ulike fag, der elevene får karakterer fra 1-6 i hvert fag. Karakterene danner tilslutt standpunktkarakterer og sluttattest for gjennomføringen av Mallorca Toppfotball.

Fagene på den 1-årige fotballskolen er:

 1. Individuelle ferdigheter
 2. Relasjonelle ferdigheter
 3. Strukturelle ferdigheter
 4. Fysiske ressurser
 5. Psykiske ressurser og fotballmentalitet
 6. Sosiale ressurser og gruppedynamikk
 7. Treningskvalitet
 8. Toppidrett og helhet
 9. Holdninger og oppførsel
 10. Menneskelig utvikling
 11. Media
 12. Kampen

Les mer om hvert enkelt fag under fagplanen i toppmenyen på www.mallorcatoppfotball.no.

 

 

 

 

Copyright © Mallorca Toppfotball