Fag

Mallorca Toppfotball har en visjon om " å være best i hverdagen", og i det ligger det å være dyktige på helhetlig oppfølging og utvikling av enkeltindividet. Den helprofesjonelle hverdagen på akademiet i Spania, legger alt tilrette for god helhetlig oppfølging og utvikling av våre elever.

Vi ønsker å bygge opp og utvikle enkeltspilleren og hele mennesket, og gi enkeltindividet referanser på de sportslige og menneskelige kravene knyttet til det å bli toppspiller. Vi gir eleven utvikling og fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller.

Mallorca Toppfotball er for de som ønsker å investere i utvikling og kompetanse, for å realisere sine personlige drømmer og målsettinger. Fotballakademiet gir jentene en yrkesrettet praksis i hva som kreves for å bli toppspiller. Samlet sett handler det om krav, kunnskap og kjennetegn vedrørende topptrenere, toppspillere og toppklubber. Kompetanse om utvikling, prestasjoner og resultater i trening og kamp.

Gjennom målrettet og systematisk arbeid over tid, ønsker vi å oppnå resultater for den enkelte spiller. Utarbeidelse av utviklingsplaner, kompetansemål, spillersamtaler og forbedringsoppgaver for hver enkelt står sentralt.

Vi legger opp til et profesjonelt spillerutviklingsprogram som består av både teori og praksis. 

  1. Taktikk
  2. Fysikk
  3. Teknikk
  4. Gruppedynamikk
  5. Treningskvalitet
  6. Personlig utvikling
  7. Toppidrett
  8. Media
  9. Kamp
  10. Mentalitet

 

 

 

 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball