Akademi

 
Å være best i hverdagen:
 
Mallorca Toppfotball ønsker å være best i hverdagen, og på helhetlig utvikling og oppfølging av enkeltindividet.
 
Med det menes:
 
«Vi skal utvikle oss som som mennesker og fotballspillere, der sportslig og menneskelig utvikling går hånd i hånd. Vi ønsker å gi spilleren livserfaring på veien mot å bli et mer voksent og selvstendig individ. Vi ønsker å gi spilleren utvikling og fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller. »
 
Menneskelig utvikling
 
Menneskelig utvikling: Vi ønsker å gi spilleren livserfaring på veien mot å bli et mer voksent og selvstendig individ.
 
Det er viktig for oss å se mennesket bak talentet og forsøke å veilede spillerne i utfordringer som etter hvert vil møte de i hverdagen. Vi mener det er en tydelig sammenheng mellom det å utvikle seg som menneske og det å utvikle seg som fotballspiller.
 
Selvstendighet utvikles blant annet gjennom økonomistyring, matlaging, klesvask og ryddighet. Samtidig er vi opptatt av struktur i hverdagen, der vi bygger opp selvdisiplin og vaner som bygger opp under en god treningshverdag og skolehverdag/jobbhverdag. Det handler mye om å planlegge godt, men aller mest om å gjennomføre de planene som er lagt. Vi lærer spillerne hvordan å evaluere seg som menneske og som fotballspiller, gjennom å ta ansvar og ved selvrefleksjon.
 
Å være i utlandet over såpass lang tid er en fin læringsprosess. Vi vektlegger fokus på integrering i nytt land gjennom deres kultur, samfunn og det spanske språket. Å befinne seg langt vekke fra familie, venner og trygge omgivelser byr på en del mentale og sosiale utfordringer. Men det gir mest av alt muligheter til å utvikle seg gjennom sosiale tilpasninger ved å møte og tilpasse seg nye mennesker, omgivelser og miljøer. Samtidig som man får mange gode opplevelser, herlige minner og venner for livet.
 

Sportslig utvikling

Sportslig utvikling: Vi ønsker å gi spilleren utvikling og fotballerfaring på veien mot å bli en toppspiller.

Vårt utviklingsmiljø handler mye om optimale treningsforberedelser, økte treningsmengder og høy grad av treningskvalitet. Med progresjon i treningsmengden og individuell tilrettelegging, bygger vi spillerne opp til å tåle større treningsmengder.
 
Det legges vekt på at elevene kan stille fysisk og mentalt forberedt på neste trening eller kamp. Mellom treningsøkter og kamper handler det om å få tilstrekkelig med hvile og søvn, og et riktig kosthold. Vi har fokus på detaljer og profesjonalitet for å skape utvikling og oppnå ønskede resultater.
 
Profftilværelsen i utlandet legger grunnlaget for at spillerne opplever en optimal treningshverdag, uten forstyrrende elementer i trenings- og kamphverdagen.
 

Send oss en henvendelse

Copyright © Mallorca Toppfotball